OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.1. Easy Rent (obrt za pružanje usluga turističke agencije) sa sjedištem u St.Golubovo 70,52215 Vodnjan,u postupku oglašavanja i popunjavanja smještajnih kapaciteta(jedinica) postupa u tuđe ime i za tuđi račun.

1.2. Iznajmljivač,u smislu odredaba ovih Općih uvjeta poslovanja,fizička je ili pravna osoba ovlaštena za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

1.3. Iznajmljivač potpisom ugovora potvrđuje da je suglasan sa općim uvjetima poslovnja Easy Renta te potvrđuje da je smještajna jedinica za koju je potpisan ugovor kao i dodatna oprema u smještajnoj jedinici ispravna i neoštećena.Iznajmljivač odgovara za istinitost te realizaciju svega što je navedeno i potpisano u ugovoru.

1.4. Ukoliko dođe do promjena u smještajnoj jedinici(kvadratura objekta,smanjenje ili povećanje opreme u smještajnoj jedinici,građevinski radovi u smještajnoj jedinici ili u neposrednoj blizini)vlasnik je dužan pravovremeno obavijestiti Easy Rent kako se ne bi dovelou pitanje vjerodostojnost informacija oglašenih na Internet stranicama.

1.5. Vlasnik se obavezuje,u zakonskom roku,obaviti sve radnje vezane za prijavu/odjavu kod nadležnih službi,platiti poreze i boravišne pristoje te potrebne članarine.Izdati račune,voditi evidenciju prometa sukladno zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti,Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

1.6. Vlasnik je obavezan osigurati da smještajna jedinica bude čista,neoštećena i u potpunosti ispravna za upotrebu.Vlasnik je odgovoran za sve instalacije u objektu i njihovu ispravnost.U slučaju neispravnosti istih troškove popravka i odgovornost koja proizlazi iz nastale situacije snosi vlasnik.

1.7. Ukoliko smještajna jedinica nije spremna za dolazak gostiju u dogovorenom roku (završetak radova,dogradnja ili gradnja,ili bilo koji drugi razlog) posljedice snosi vlasnik.

1.8. Gost pri dolasku ostavlja sigurnosni depozit vlasniku(sukladno potpisanom ugovoru).Ukoliko nije nastala nikakva šteta u smještajnoj jedinici gostu se vraća sigurnosni depozit na dan odlaska nakon provjere smještajne jedinice.

1.9. Ukoliko je nastala šteta u smještajnoj jedinici vlasnik će na licu mjesta naplatiti nastalu štetu i regulirati troškove sa gostom.

1.10. O svim reklamacijama koje su zaprimljene vezano za smještajnu jedinicu Eary Rent će obavijestiti vlasnika pismenim putem u roku od 30 dana.

1.11. Potpisom ugovora vlasnik prhvaća opće uvjete poslovanja Easy Renta te je suglasan da Easy Rent oglašava njegovu smještajnu jedinicu putem interneta ( putem vlastitih Internet kanala,ostalih web stranica kao i kanala treće osobe) za ime iznajmljivača.

1.12. Samostalno popunjavanje ,sa strane vlasnika smještajne jedinice za koju je potpisan ugovor moguće je uz pravovremenu najavu i suglasnost Easy Renta,odnosno potrvdu Easy Renta da je traženi termin slobodan te da nije rezerviran od strane Easy Renta.

1.13. Ugovor se potpisuje na jednu godinu te ukoliko vlasnik želi raskinuti ugovor potrebno je otkaz suradnje poslati Easy Rentu u pismenom obliku ili putem e maila .

1.14. Plaćanje se vrši na vlasnikov račun koji je vlasnik zaveo u ugovoru najkasnije do 15.-og u mjesecu za rezervacije koje su nastale u predhodnom mjesecu.

1.15. Easy Rent snosi troškove fotografiranja objekta sa svojim dogovorenim partnerima te su fotografije vlasništvo Easy Renta.Strogo je zabranjeno od strane vlasnika objavljivanje fotografija na bilo kojem drugom portalu ili agenciji bez pismenog odobrenja Easy Renta.Ukoliko dođe do korištenja fotografija na drugim portalima ili agencijama bez odobrenja Easy Renta ,vlasnik je dužan isplatiti Easy Rentu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn.

1.16. Stranke se obavezuju da će moguće sporove nastojati riješavati sporazumno a ukoliko to ne bude moguće ,u slučaju sudskog spora nadležan je sud u Puli i primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

1.17. Easy Rent, obrt za pružanje usluga turističke agencije, obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne i osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza: informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka,uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s liste koje se koriste za marketinške kampanje.Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.