Kontakt

Easy Rent Grupa Oglašavanje i upravljanje nekretninama

Tvrtka i sjedište
Easy Rent, obrt za pružanje usluga tirističke agencije
Via Pina Budicina 9, 52212 Fažana

Ime i prezime voditelja poslova, svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja
Voditelj poslovnice: Nataša Moslavac
Direktor društva: Nataša Moslavac
Zastupa samostalno i neograničeno.

Adresa e-pošte, broj telefona te radno vrijeme za izravan kontakt za rad sa strankama
info@easyrent-group.com
+385 989791016
Radno vrijeme 09:00 – 17:00

Broj sudskog registra, središnji registar Ministarstva turizma:
Matični broj obrta: 97853089
Središnji registar Ministarstva turizma redni broj 135,upisnik br.131/2018

OIB i PDV ID broj
OIB: 90291205183
PDV ID: HR90291205183

Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

Kako do nas

Pošalji upit Za smještaj